БАККО взе участие в срещата, организирана от МТИТС за представяне на предстоящите промени в ЗЕС


13.02.2020


Предстоящите промени в Закона за електронните съобщения, с които в националното законодателство се въвеждат нормите на Европейския кодекс за електронни съобщения, бяха представени на телекомуникационните оператори.

Предложените текстове насърчават инвестициите на предприятията в нова инфраструктура за разгръщане на мрежи с много голям капацитет (със скорост на изтегляне поне 100 Mbps), включително в по-отдалечените райони. Промените са насочени към осигуряване на регулаторна предвидимост относно предоставянето на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп.       

Гарантира се защитата на крайните ползватели, независимо от вида съобщителни услуги, които ползват (традиционни - разговори, SMS или уеб базирани услуги - Skype, WhatsApp и др.). Ще се улесни смяната на доставчика на услуги, ще се повиши защитата на крайните ползватели на пакетни услуги, ще се подобри прозрачността на тарифите и ще се предостави възможност да се сравняват договорните оферти. В случай, че потребителят ползва интернет, мобилни и фиксирани услуги, той ще може да промени доставчика на някой от отделните компоненти, като ще дължи неустойка само за частта, която прехвърля към конкурентен оператор.

Законът за електронните съобщения ще включи интернет в обхвата на универсалната услуга, така че световната мрежа да бъде достъпна за всички потребители, независимо от тяхното местоположение или доходи. Така ще има равнопоставен достъп до услугите на електронното управление.

            Представянето на предстоящите промени има за цел да осигури предвидимост за очакваните промени в сектора, както и да се вземе предвид мнението на заинтересованите страни така, че законовите изменения да осигурят положителен ефект върху бъдещото развитие на електронните съобщения в страната.

 
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -