Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори сключи споразумение с Фондация „Право и Интернет“


28.05.2018


На 16.05.2018 г., Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО) подписа споразумение за сътрудничество с Фондация "Право и Интернет" (ФПИ) за създаване на Консултантски център по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на данни (GDPR) за нуждите на партньорската мрежа на БАККО.

Като организация, активна в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, в последните години Фондация „Право и Интернет“ осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита на лични данни. В тази връзка, значителна част от проектите, които Фондацията координира и изпълнява, са посветени на различните аспекти на защита на лични данни.

Дейността на Консултантския център е насочена към провеждане на специализирани обучения по въпросите на GDPR, извършване на правни анализи, изготвяне на доклади, свързани със степента на съответствие на процесите по обработване на данни. Предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“, както и насочване към експерти в сферата на защита на лични данни и правото на неприкосновеност също са част от предимствата на това сътрудничество.

Обединяването на усилия между БАККО и ФПИ има за цел да подпомогне партньорската мрежа на БАККО при техните усилия да преведат своята дейност в съответствие с изискванията на GPDR.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -