Позиция на БАККО


21.02.2018


 

Проблемите на разпространението на Платена ТВ не са нови и представляват сложен възел от нерешени проблеми и на двете индустрии, които участват в процеса – телевизионните доставчици и платформените оператори.

На първо място от БАККО бихме искали да подчертаем, че промените в ценовата политика на търговските оператори е техен прерогатив и БАККО няма отношение към търговските преговори, които се водят между телевизионните  групи и платформените оператори.

Смятаме обаче, че телевизионните доставчици прилагат практики, които са нелоялни, като  най-показателните са ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО продаване в пакет на основни и нишови канали, изискване за минимални гаранции за разпространение на ОТТ съдържание и липса на ясна и публично обявена Тарифа на цените на разпространение. 

Значителният процент сив сектор (30-35%) на пазара на разпространение на Платена Телевизия е факт и той до голяма степен е причина за част от тези нелоялни практики, но не приемаме именно операторите, които работят в съответствие с нормативните изисквания „да плащат сметката“ на всички неуредици на пазара.

За съжаление нерешаването на тази съвкупност от проблеми в годините доведе  до тяхното задълбочаване, което в крайна сметка допълнително изкривява пазара на Платена ТВ – нараства процента на операторите, които трайно преминават в т.нар. черен сектор – оперират извън всякаква регулация и законова легитимация.

Легалните оператори от своя страна  все по-трудно издържат на натиска от ескалиращите  цени за съдържание и нелоялната конкуренция на сиво-черния пазар, който поддържа ниски цени към крайните абонати. В дългосрочен план това е свързано и с ограничаване на инвестициите, както и липса на бизнес хоризонт, от което ще пострадат потребителите, които очакват качествени, бързи и евтини услуги.

Изходът от тези дългогодишни проблеми е свързан както с изменения в нормативната база , така и с по-ангажирано прилагане на съществуващите законови разпоредбите от страна на държавните институции. БАККО ще подкрепи и всички съпътстващи мерки и инициативи, които биха били напредък в решаването на проблемите.

Крачка в тази насока са измененията в ЗЕС, които доведоха до публично оповестяване на декларираната информация за броя на абонатите.  БАККО ще инициира срещи с регулатора, на които ще обсъди възможностите на КРС за събиране на коректни данни за пазара, както и подходящи мерки, които да водят до изсветляване на пазара и осигуряване на равнопоставеност на всички играчи

От друга страна, в БАККО сме убедени, че са  необходими изменения в нормативната база, касаещи обявяването на прозрачни условия за разпространение на ТВ програми, включително изчерпателна Тарифа, включваща цени на програми поотделно, в пакет, нива на търговски отстъпки  и всякакви допълнителни условия относно позициониране, минимални гаранции и др.

В този смисъл БАККО подкрепя предложението за изменения в Закона за радиото и телевизията, с които се цели да се създаде възможност за равнопоставеност в отношенията между телекомуникационните оператори и доставчиците на медийни услуги. Считаме, че предоставянето на права за разпространение срещу заплащане на дадена радио- или телевизионна програма не трябва да бъде  обвързано с допълнителни условия, напротив, свободната конкуренция на този пазар ще доведе до разпространение на повече, алтернативни на големите медийни групи телевизионни програми, а това неизменно води до по-качествено съдържание и медиен плурализъм.

Не приемаме опасенията на АБРО, че в резултат на предложеното изменение на закона „ще се увеличат разходите за телевизионни пакети“. Напротив, след отпадането на ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО продаване на основен канал в пакет с голям брой нишови канали (практика, която навява аналогии с минали времена), операторът ще може да спести ресурс и да насочи вниманието си и  към други телевизионни програми, които сега остават извън възможностите му.

 По отношение на крайните потребители това би имало огромен положителен ефект, изразяващ се в по-разнообразни и достъпни телевизионни програми, както и по-голяма свобода при подбора на телекомуникационни услуги.

БАККО остава на позицията, че отговорността за състоянието на пазара е  и на двете страни в процеса- платформени оператори и доставчици на съдържание и всяка от тях трябва да извърви своята част от пътя за да имаме конкурентен пазар и достатъчно гаранции за качествени и разнообразни медийни услуги.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -